Nordens Ark

Nordens Ark arbetar för att ge utrotningshotade djur en framtid. Här bedrivs avel och uppfödning där en del av djuren sätts tillbaka ut i sin naturliga miljö. 

Ett åttiotal arter finns på anläggningen vid Åbyfjorden. Bland annat Amurtiger, mindre Panda och Utter. Bland svenska lantraser finns Fjällko, Gotlandsruss och Gutefår. Under hela året pågår olika aktiviteter i parken. På det stora säteriet där Nordens Ark ligger finns en fantastisk natur med vandringsleder och en av Bohusläns största hällristningar.